<kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                         查看内容

                                         918博天堂COM_DIY 联觉面罩——为您打造猖獗的殽杂感官天下

                                         驱动中国2016年1月6日动静,联觉,即一种感官刺激会引起另一种感知,是一种令人生畏的手段。大部门联觉者的才气较量无聊——好比认为数字具有色彩,而上面这位 DIY 好手则能让你把颜色转换为气息,解锁你从未闻过的殽杂气息。

                                         1

                                         这套体系能读取各类物体外貌的颜色,然后开释出差异的气息对颜色作出回响。内置的电扇会把气息吹向行使者的脸。你还可觉得差异的颜色配置气息。它的 Instructable 页面是这样先容的: 你可以把在这个联觉面罩看作气息的像素。与像素将差异数目的赤色、绿色和蓝色团结起来组成差异的颜色相同,这个面具会按比例披发出差异量的“赤色”、“绿色”和“蓝色”气息,与你触摸的颜色相配。现实行使时,气息歧管一端上的电扇会将氛围吹入别离装有“赤色”、“绿色”和“蓝色”气息的试管中。每支试管上的伺服电机遇节制试管上盖子的打开水平,让氛围通过试管,吹出试管中的精油的气息。“赤色”、“绿色”和“蓝色”气息殽杂在一路,然后被歧管另一端上的电扇吹进面罩中。吹进面罩的每种气息的量将由手上的颜色传感器读取到的赤色、绿色和蓝色颜色值抉择。

                                         这套体系行使了 英特尔 Edison 开拓板,还行使了几个微型伺服电机帮忙把气息吹到你脸上。手上的小传感器能让你读取各类物体外貌的颜色,,内置摄像头会将每一像素色转化为一种气息。举例来说,你可以把赤色配置为玫瑰香,蓝色配置为紫罗兰香,然后扫描一整张地铁线路图,感觉迎面而来的各类殽杂花香。这个方案既风趣又简朴,还能把你酿成一个掉臂统统地想歼灭人类、没落 X 传授和他的 X 战警的变种人。总之,祝各人周末有一个舒畅的建造体验。