<kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                         查看内容

                                         918博天堂COM_色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                          数码相机上的每个象素都带有一个光感到器,用以丈量光泽的豁亮水平。因为光电二极管是只支持单颜色的装置,它不能区别差异波长的光泽。因此,数码相机工程师在相机感到器的上部装上了一套镶嵌式的颜色滤镜,一个颜色过滤分列装置(CFA),以便让感到器区分构成可见光的红、绿、蓝三种根基颜色。具体请看以下图表:

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         带有GRGB CFA的镶嵌式感到器只能捕捉25%红光和蓝光、50%的绿光。

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)


                                         1,赤色通道象素(象素的25%)

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         2,绿色通道象素(象素的50%)

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         3,,蓝色通道象素(象素的25%)

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)


                                         4,团结起来的图像

                                          我们从上图可以看到,三种颜色团结起来的图像并没有我们平常看到的相片那样拥有精致的颜色,但这已经足够把画面上三种差异颜色的物体区分隔来。假如你站在分开表现器一两米的处所斜视这三张红、绿、蓝颜色独立的图片,你也将会获得一个相同图4的彩色图片,只不外看上去比图4越发惨淡恍惚。

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         1,2,3,通过插补处理赏罚后的红、绿、蓝通道

                                         色彩滤镜矩阵(Color Filter Array)

                                         4,三个通道团结起来的图像

                                          每个颜色图层中遗失的象素凭证必然的运算法例,按照旁边象素和其他颜色通道的数值举办插补处理赏罚。把这些完备(部门通过计较求得)的图层团结起来就形成了以三原色暗示、颜色精确的图像。

                                          除了GRGB颜色过滤分列器(CFA)外,尚有其他的CFA被应用在数码相机上。譬喻CYGM CFA,这种CFA运用青、黄、绿、紫四种颜色团结还原被摄物体道理的颜色。准专业级数码相机索尼F-828便行使了CYGM CFA。