<kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                           <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                               <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                   <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                       <kbd id='cc0uTispOE7b6Uu'></kbd><address id='cc0uTispOE7b6Uu'><style id='cc0uTispOE7b6Uu'></style></address><button id='cc0uTispOE7b6Uu'></button>

                                         查看内容

                                         918博天堂COM_巧用PPT建造像素笔墨和像素图片

                                           巧用PPT建造像素笔墨和像素图片

                                         一、插入表格

                                          1、插入选项中点击表格按钮;

                                          2、直接在矩阵地区选择表格队列数;

                                          3、如超出矩阵队列数,可选择插入表格-输入队列数;

                                          二、表格调解

                                          1、表格举办拉伸、长度调解等,如铺满页面;

                                          2、底纹:表格底纹颜色举办变动;

                                          3、边框:是否保存边框、如保存配置为何(如保存边框,转为矢量后仍保存);

                                          4、笔颜色:先选中笔颜色再边框即可变动边框颜色;

                                          三、将表格转为矢量图形

                                          1、选择表格后CTRL+C复制,然后再CTRL+ALT+V举办选择性粘贴,选择图片(加强型图元文件);

                                          2、粘贴后,举办两次组消取合,这时表格傍边全部的单位格都变为矢量图形;

                                          3、对单个矢量图形举办编辑;

                                          四、图片创意

                                          矢量图形可配置差异颜色或透明度,增进条理感,外形需变动,可选中外形后 名目-变动外形-选择外形即可。

                                          五、图片创意

                                          仅一列表格建造。

                                          六、像素笔墨

                                          建造像素字体(灰色部门可选择保存可能删除)。